Edit:
Vážení rodiče,
od 10.5.2021 dojde k rozvolnění stávajících opatření a naše MŠ se opět otevře pro všechny děti. Třídy Berušky a Koťátka budou z důvodu karantény části dětí od 10.5. do 12.5. spojeny ve třídě Berušek.
Zároveň od 10.5. již nebude nutné děti dále testovat.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás a Vaše děti.
Kolektiv MŠ
Popis projektu: "Rekonstrukce objektu na mateřskou školu" registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000674.

Cílem rekonstrukce je vytvoření současného, pohodlného, bezbariérového, tvůrčího a komunitního zázemí pro 50 dětí (a jejich rodičů), z hlediska MŠ v nižší věkové hladině 2-3 let, a to jak v objektu samém, tak v rámci přilehlé zahrady. Projekt přispěje ke zlepšení dostupnosti a zvýšení kapacity zařízení typu mateřská škola ve městě Ústí nad Labem a to na rozhraní dvou městských obvodů - město a Severní Terasa, což se významným způsobem projeví nejen ve zlepšení podmínek pro život obyvatel ale i v rámci celkového ekonomického a infrastrukturního rozvoje města. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Soukromá mateřská škola - Ústí nad Labem | soukromamaterskaskola.cz
Bělehradská 37, Ústí nad Labem 400 11, tel: 472 771 741